نمونه سوالات کوانتوم همراه با پاسخ

نمونه سوالات کوانتوم همراه با پاسخ

نمونه سوالات کوانتوم همراه با پاسخ

نمونه سوالات کوانتوم همراه با پاسخ برای کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری.

پوشش اکثر مباحث کوانتوم

کاملا توصیه می شود

تعداد صفحات: 756

فایل به صورت pdf بوده


خرید آنلاین